วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมผู้บริหาร กศน.ในสังกัด และสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 กศน.ตรัง โดยนายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางอธิชา  รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังประชุมผู้บริหาร กศน.ในสังกัด และสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ แด่นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอห้วยยอด และนางสุดา  ชาญป้อม และนายปรีชา ชาญป้อม ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองตรัง

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประกันคุณภาพโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง

เมื่อวันที่   8 - 10  กรกฎาคม  2557  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรังรับการประกันคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด  โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  


 
 

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กศน. ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า 16-18 พ.ค. 2557

กศน.ศึกษาดูงาน ฮ่องกง - มาเก๊า  16-18 พ.ค. 2557  เลยขอแนะนำประวัติศาสตร์ฮ่องกงค่ะ

ประวัติศาสตร์ฮ่องกง

ประวัติศาสตร์ฮ่องกง
ประวัติศาสตร์ฮ่องกง
ฮ่องกงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการดำเนินธุรกิจและการค้า และยังคงดำเนินตามวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จเรื่อยมา ฮ่องกงมีธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลกรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการเงินในด้านสินทรัพย์ภายนอกประเทศ จึงเปรียบฮ่องกงเป็น ‘ตลาดหุ้นของเอเชีย' พร้อมสรรพด้วยบริการทั้งธนาคาร การประกันภัยระหว่างประเทศ การโฆษณา และการเผยแพร่ในหมู่อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ฮ่องกงยังเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่แปดในระดับการค้าโลกและเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทของเล่น เสื้อผ้า และนาฬิกาชั้นนำของโลก
ดูข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติม »
ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาครอบครอง ฮ่องกงเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ และเป็นสวรรค์สำหรับนักเดินทางและโจรสลัดในทะเลจีนใต้ ต่อมาช่วงทำสงครามฝิ่นกับจีนในศตวรรษที่ 19 อังกฤษได้ใช้เกาะฮ่องกงเป็นฐานทัพเรือ เมื่อสงครามฝิ่นครั้งแรกสิ้นสุดลงเกาะฮ่องกงได้ตกเป็นของอังกฤษเนื่องจากข้อตกลงตามสนธิสัญญานานกิงในปี ค.ศ. 1842 และเซอร์ เฮนรี่พอตทิงเกอร์ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการรัฐคนแรก
ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและจีนยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อปีค.ศ. 1860 อังกฤษได้ยึดเกาลูนและเกาะ Stonecutters ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีนมาเป็นดินแดนของตนเองเพิ่มเติม ในปี ค.ศ.1898 อังกฤษบังคับให้จีนตกลงทำสัญญายินยอมให้อังกฤษเช่าเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ซึ่งรวมถึงเกาะต่างๆใกล้เคียงจำนวน 235 เกาะ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 99 ปี
การตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นไปอย่างช้าๆ ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ฮ่องกงเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับผู้ถูกเนรเทศจากประเทศจีนจากเหตุการณ์การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1912
หลังจากที่ญี่ปุ่นยึดแมนจูเรียในปี 1932 สงครามชิโน - ญี่ปุ่นจึงเริ่มขึ้นในปี 1937 ตลอดสามสิบปีหลังจากที่ญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองประเทศจีน ชาวจีนหลายพันคนได้เข้าลี้ภัยในฮ่องกง ในปี 1937 มีผู้ลี้ภัยเข้าฮ่องกงประมาณ 100,000 คน ปี 1938 มีผู้ลี้ภัย 500,000 คนและในปี 1939 มีผู้ลี้ภัยจำนวน 150,000 คน ส่งผลให้ฮ่องกงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีประชากรรวม 1.6 ล้านคน เนื่องจากมีประชากรไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรประมาณ 500,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องใช้ริมถนนเป็นที่หลับนอน
สงครามโลกครั้งที่สองทำให้ชีวิตการจัดระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจของฮ่องกงพังทะลาย ในวันคริสต์มาสของปี 1941 กองทัพอังกฤษยอมจำนนและยกเกาะฮ่องกงแก่ญี่ปุ่น เรือดำน้ำของสหรัฐได้เข้าขัดขวางแผนการณ์ของญี่ปุ่นที่จะใช้ฮ่องกงเป็นฐานสำหรับการโจมตีต่อไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต่อมาญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามเมื่อ 14 สิงหาคม 1945 อังกฤษจึงได้เขตดินแดนใหม่กลับคืนมา
หลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ พลเรือนจีนก็กลับเข้ามาในอัตราเกือบ 100,000 คนต่อเดือน ทำให้ฮ่องกงมีมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 ล้านคนในปลายปี 1947 จากนั้นในปี ค.ศ. 1948-1949 เป็นระยะเวลาที่กองกำลังของรัฐบาลจีนเริ่มจะเผชิญกับความพ่ายแพ้ในสงครามกับฝั่งคอมมิวนิสต์ ฮ่องกงจึงมีประชากรทะลักเข้าประเทศในปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ ประชากรหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ และเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าอื่นๆ ได้อพยพเข้ามาในช่วงปี 1949 ทำให้จำนวนประชากรในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 1950 เพิ่มมากถึง 2.2 ล้านคน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮ่องกงมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งสิ้น เกือบ 7 ล้านคน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 อังกฤษได้ทำพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนและจัดให้เป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ ในปี 1984 มีปฏิญญาร่วมชิโน-อังกฤษโดยให้สิทธิฮ่องกงในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ระบบกฎหมายและสังคมอย่างเสรีต่อไปได้อีกเป็นเวลา 50 ปีหลังจากปี 1997 ปัจจุบันฮ่องกงยังคงเป็นเมืองที่น่าสนใจและมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับนานาชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


ที่มา : http://www.hoteltravel.com/th/hongkong/hong_kong/history-of-hong-kong.htm
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

กศน.ตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557


เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  โดย นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557  ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงาน กศน. ต่อไป  ซึ่งมีผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : http://trang.nfe.go.th/?name=news&file=readnews&id=722

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและดำรง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย
จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557
วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง  นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา เสริมปัญญาสู่โลกกว้าง

นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันรักอ่าน
ประจำปี 2557 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรังโดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเมืองเมืองตรัง กล่าวรายงานฯ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมบ้านหนังสือ
อัจฉริยะของ กศน.อำเภอเมืองตรัง และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้อาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมบรรณารักษ์สัญจร

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  งานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมบรรณารักษ์
สัญจร  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  โดยมีบรรณารักษ์
ของห้องสมุดประชาชนทั้ง 10  แห่ง ของกศน.เข้าร่วม ประชุมเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

ร่วมทั้งรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
โดยนางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เป็นประธานการประชุม
ในวันที่  24 มีนาคม 2557